VPS Pháp

VPS Pháp

France VPS 1

Miễn phí 1 bản Snapshot đi kèm.
Bật, Tắt, Restart, Cài lại Linux/Windows tự động dễ dàng.
Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp

 • 1 Core E-2388G 3.2GHz CPU
 • 30GB NVMe SSD Ổ Cứng
 • 1.5 GB Ram
 • 1 IPv4
 • 2TB Băng thông
France VPS 2

Miễn phí 1 bản Snapshot đi kèm.
Bật, Tắt, Restart, Cài lại Linux/Windows tự động dễ dàng.
Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp

 • 2 Core E-2388G 3.2GHz CPU
 • 50GB NVMe SSD Ổ Cứng
 • 3 GB Ram
 • 1 IPv4
 • 4TB Băng thông
France VPS 3

Miễn phí 1 bản Snapshot đi kèm.
Bật, Tắt, Restart, Cài lại Linux/Windows tự động dễ dàng.
Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp

 • 3 Core E-2388G 3.2GHz CPU
 • 100GB NVMe SSD Ổ Cứng
 • 5 GB Ram
 • 1 IPv4
 • 6TB Băng thông
France VPS 4

Miễn phí 1 bản Snapshot đi kèm.
Bật, Tắt, Restart, Cài lại Linux/Windows tự động dễ dàng.
Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp

 • 4 Core E-2388G 3.2GHz CPU
 • 120GB NVMe SSD Ổ Cứng
 • 7 GB Ram
 • 1 IPv4
 • 12TB Băng thông
France VPS 5

Miễn phí 1 bản Snapshot đi kèm.
Bật, Tắt, Restart, Cài lại Linux/Windows tự động dễ dàng.
Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp

 • 5 Core E-2388G 3.2GHz CPU
 • 150GB NVMe SSD Ổ Cứng
 • 12 GB Ram
 • 1 IPv4
 • 16TB Băng thông
France VPS 6

Miễn phí 1 bản Snapshot đi kèm.
Bật, Tắt, Restart, Cài lại Linux/Windows tự động dễ dàng.
Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp

 • 6 Core E-2388G 3.2GHz CPU
 • 200GB NVMe SSD Ổ Cứng
 • 18 GB Ram
 • 1 IPv4
 • 20TB Băng thông
France VPS 7

Miễn phí 1 bản Snapshot đi kèm.
Bật, Tắt, Restart, Cài lại Linux/Windows tự động dễ dàng.
Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp

 • 8 Core E-2388G 3.2GHz CPU
 • 300GB NVMe SSD Ổ Cứng
 • 24 GB Ram
 • 1 IPv4
 • 28TB Băng thông
France VPS 8

Miễn phí 1 bản Snapshot đi kèm.
Bật, Tắt, Restart, Cài lại Linux/Windows tự động dễ dàng.
Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp

 • 10 Core E-2388G 3.2GHz CPU
 • 400GB NVMe SSD Ổ Cứng
 • 36 GB Ram
 • 1 IPv4
 • 40TB Băng thông

Powered by WHMCompleteSolution